2015 Jeep Wrangler RUBICON Custom Jeep Wrangler Rubicon 1 ton Supercharged Chehalis, Washington, United States